Personvernerklæring

Personvernerklæring for Strilamegleren

Ditt personvern er viktig for Strilamegleren og vi er opptatt av √• verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Strilamegleren skal f√łlge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig

Strilamegleren AS, c/o HTH-Bygget, sentrum, 5281 Valestrandsfossen.
Tlf: 56 99 26 03, e-post: post@aem.no

Daglig leder i Strilamegleren er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utf√łres av Strilamegleren. Ansvaret for den daglige oppf√łlgningen av v√•r etterlevelse av personvernregelverket er delegert til personvernkoordinator.

Vår behandling av personopplysninger

Strilamegleren behandler personopplysninger til f√łlgende hovedform√•l:

  • Behandling av personopplysninger for √• oppfylle avtaler med kunder om √• selge boligen deres
  • Behandling av personopplysninger for √• markedsf√łre boliger
  • Behandling av personopplysninger for √• markedsf√łres foretakets tjenester
  • Behandling av personopplysninger som ledd i eiendomsmeglingsforetakets kontrolltiltak

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er n√łdvendig for √• oppfylle form√•let med behandlingen eller lovp√•lagte plikter vi har, for eksempel p√•legger eiendomsmeglingsforskriften oss √• oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti √•r.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg som dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er n√łdvendig for √• oppfylle v√•re rettslige forpliktelser.

I forbindelse med bestilling av fotografering, boligsalgsrapport/takst, interi√łrkonsulent eller liknende, samt andre produkter eller tjenester i forbindelse med oppdraget, vil megler benytte eksterne leverand√łrer. Dine kontaktopplysninger vil bli oppgitt til disse leverand√łrene.

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Bruk av databehandlere

Strilamegleren inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Strilamegleren lagres p√• servere i v√•re lokaler. Vi overf√łrer ikke personopplysninger om v√•re ansatte til land utenfor EU/E√ėS.

Rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har ogs√• rett til ikke √• v√¶re gjenstand for en avgj√łrelse som utelukkende er basert p√• automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller p√• tilsvarende m√•te i betydelig grad, p√•virker deg.

Sp√łrsm√•l eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til post@aem.no eller eventuelt per post til Strilamegleren AS, c/o HTB-bygget, sentrum, 5281 Valestrandsfossen.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Endringer:

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerkl√¶ringen, vil endringene bli publisert p√• denne nettsiden 14 dager f√łr de iverksettes.