Om oss

Eiendomsmegler i Hordaland

En eiendomsmegler må være tilpasningsdyktig og se hver enkelt kunde sitt individuelle behov.

Med vår brede kompetanse og erfaring er vi godt egnet til å se verdien av akkurat din eiendom.
Strilamegleren har stor tro på at fornøyde kunder er den aller beste markedsføringen, derfor har vi som målsetning å alltid overgå kundens forventninger. Vi utfører vårt arbeid med stolthet.

Om Strilamegleren

Strilamegleren er lite, men kompetanserikt meglerkontor som holder til på Valestrand på Osterøy. Vi er faktisk den eneste megleren som har fast kontorsted på Osterøy. Vi bistår med bruktboligsalg, enten det måtte være leiligheter, eneboliger, tomannsboliger, rekkehus, andelsleiligheter mm. Vi har også opparbeidet oss god kompetanse innenfor prosjektmegling, og har hatt mange salg både i hele Hordaland, med hovedfokus på Valestrand og på Voss.

Strilamegleren har som målsetning å være den foretrukne eiendomsmegleren for både private og proffe i Bergens omegnskommuner. Vårt satsningsområde er med andre ord distriktene rundt Bergen og Voss. Her har vi spesialkompetanse og skal være et godt, og samtidig rimelig alternativ for deg som skal selge bolig. Vi er ærlige og jordnære, og vet at ærlighet varer lengst. Ta kontakt med en av oss i dag for en hyggelig boligprat!

ANSATTE

Steffen Lyngtu
Fagansvarlig/Eiendomsmegler MNEF

steffen@strilamegleren.no

Tel: 481 43 737


Steffen er utdannet eiendomsmegler ved handelshøyskolen BI. Som fagansvarlig har han fokus på at jobben skal utføres profesjonelt for alle parter, samt at målsetninger oppnås via optimisme, positivitet og hardt arbeid.

Ann-Christin Reime Fosse
Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner

acf@strilamegleren.no

Tel: 991 00 144


Ann-Christin har en bachelorgrad i eiendomsmegling fra Handelshøyskolen BI. I tillegg har hun en toårig fagskoleutdanning innen interiørarkitektur. Ann-Christin har lang erfaring fra alle typer boligsalg, og vil gjøre sitt ytterste for at du som boligselger skal få best mulig pris for boligen din, på en trygg og effektiv måte.

Hvorfor Strilamegleren

Det er flere årsaker til dette, men hovedgrunnen er at vi liker det som strilen står for. Strilen er for oss en som står for:
– Ærlighet
– Kvalitet
– Hardt arbeid

Videre er vi det eneste meglerkontoret som har fast kontorsted på Osterøy. Og det er fra Osterøy at man finner en av de første skrevne kilder som bruker begrepet stril. Dette fra en ukjent forfatter i 1723. Skrivet sikter mot:
«at beskrive de her i Bergenshuus Lehn og udi Osterfjordens bosiddende Striler, deris Optugtelse, Sprog, Klædesdragt, Arbeid, Skick och Ceremoniel».

Forfatteren deler inn byggerne i lenet inn i tre grupper;
«Wosser», «Hardangere» og «Haarder». «Haardene boer udi Nordhordlehns Fougderi av 6 Præstegield och mere» og disse hordene, særlig de som bor i Oster – fjorden, «kaldes gemeenlig af alle Mennisker Striiler». Vår ukjente ostring avgrenser altså strilelandet til Nordhordland fogderi.
Ut fra felles næringsgrunnlag og kulturtrekk er det rimelig å si at strilelandet omfatter distriktene rundt Bergen fra Selbjørnsfjorden og Bjørnefjorden i sør til grensen mot Sogn og Fjordane i nord, og
fra skjærgården i vest til Voss og Kvam kommuner i øst.
Denne avgrensningen, som grovt sett dekker det gamle Nordhordland fogderi, skulle da omfatte de nåværende kommunene Austevoll, Sund, Fjell, Øygarden, Fedje, Askøy, Meland, Radøy, Austrheim, Lindås, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Os og Samnanger, foruten de tidligere kommunene Åsane, Arna, Fana og Laksevåg. Og det er her vår lokalkunnskap er aller best.

Historisk sammenheng

Ordet stril var opprinnelig en betegnelse som ble gitt til bøndene og fiskerne fra områdene utenfor Bergen som kom inn til Bergen for å selge fisk og grønnsaker. En tidlig definisjon på stril var derfor
«det folket som kan ro til Bergen på en dag». I begynnelsen ble nok strilene sett litt ned på av den Bergenske «elite». Denne stigmaen endret seg imidlertid og i nyere tider har uttrykket fått en annen klang. Folk fra «strilelandet» assosierer nå positive egenskaper til det å være stril, og det med rette.

For det første har stilene alltid spilt en viktig økonomisk rolle i Bergen. Gjennom sitt tidlige virke forsynte de strøkene rundt Vågen og Torget med produkter, fisk og bondevarer og flere bergenske kjøpmannshus er delvis basert på denne handelen.

Vi er stolt av å kunne kalle oss striler. Som vi sier, strilene bygde verden, vi bare fortsetter ferden!

I moderne tider har også Strilelandet vært en av de viktigste sentrene i relasjon til å bidra til sysselsetting og økonomisk vekst. Det kan blant annet vises til 1970-tallet med raffineriet på Mongstad, ilandføringsanleggene på Stura og Kollsnes og en rekke andre virksomheter. Det var også på slutten av 70-tallet at begrepet stril endret innhold og stadig flere begynte å bruke
begrepet i positiv forstand. Følgende fremgår av Strilesoga s. 206:

«Likevel var det ikkje før etter 1960 at det tradisjonelle strileomgrepet endra innhald. Samstundes som interessa for den elsdre strilekulturen vakna, byrja fleire og fleire å nytta strilenamnet som eit heidersnamn».
Vi ser på strilen som en person med hederlige intensjoner, god arbeidsmoral og som er nøyaktig og dyktig i utførelsen av sitt virke.
Det er dette Strilamegleren skal representere!