Eiendom

Velkommen til Villa Vosso - Leilighet 28!
Velkommen til Villa Vosso - Leilighet 28!
De innvendige illustrasjonene i salgsoppgaven er av kunstnerisk karakter og er kun ment som inspirasjon til hvordan leiligheten kan innredes eller utformes. Utsikten er ikke en direkte gjengivelse av faktiske forhold.
De innvendige illustrasjonene i salgsoppgaven er av kunstnerisk karakter og er kun ment som inspirasjon til hvordan leiligheten kan innredes eller utformes. Utsikten er ikke en direkte gjengivelse av faktiske forhold.
Plantegning
Plantegning

Vestland
Villa Vosso Leilighet 28

Prisantydning
Kr 9 990 000

Eierform Eierseksjon
Boligtype Leilighet
Byggeår 2021
Soverom 4
P-rom / BRA 165 / 171m²
Tomteareal 3 405m² (Fellestomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Villa Vosso Leilighet 28

Adresse

Villa Vosso Leilighet 28
5700 Voss

Matrikkel

Gnr. 194 bnr. 173 snr. 28 i Voss kommune

Beliggenhet, adkomst

Leilighetene har flott beliggenhet med nydelig utsikt mot Vangsvatnet i sør og Lønahorgi i nord. Videre har man utsikt mot Vossevangen på andre siden av elven Vosso. Gangavstand til Voss sentrum.

Nærområdet

Man finner de fleste servicetilbud i tilknytning til Voss sentrum, herunder butikker, lege, politi, brannvesen, apotek, bibliotek, kulturhus, kommunesenter, barnehager for å nevne noen. Ellers ligger også Voss sykehus om lag 1,5 km i norvestlig retning forbi sentrum. Ny gangbro over Vosso skal flettes sammen med eksisterende gangveisystem ved Gjernesvegen. Det er lagt inn 8 nye nærlekeplasser i feltet, og det er opparbeidet en ballplass i bakkant av eksisterende byggefelt.

Type, eierform og byggeår

Leilighet Eierseksjon, oppført i 2021

Bygninger og byggemåte

Ferdig opparbeidet tomt planert med grus, jord og asfalt. Ringmur i betong. Byggene blir oppført i tråd med gjeldende tekniske krav til byggverk, TEK17. Isolasjon i gulv mot terreng, i yttervegger og i tak loftsplan iht. energiberegning. Ferdig lagt tak med snøsikring etter gjeldende regelverk. Ferdigbehandlet kledning, og evt. fasadeplater. Vinduer og dører i henhold til tegningsgrunnlag.

Antall rom (evt. senger)

Oppholdsrom: 3, Soverom: 4, Bad: 2, Antall rom: 7

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 165 kvm, Bruksareal: 171 kvm

Standard

Leilighet 28 leveres med vesentlig oppgradert standard. Listen under beskriver hvilken oppgraderinger som vil gjøres i forhold til standard leveransebeskrivelse for prosjektet.

• Leiligheten vil få avsatt to faste parkeringsplasser i felles garasjeannlegg for sameiet.
• Leiligheten leveres med komplett og påkostet kjøkken, levert av Sigdal kjøkken - avd. Voss.
• Leiligheten vil leveres med oppgradert baderomsinnredning av typen Emma møbel 80 cm. hvit matt, levert av
Linnbad.
• Bad 1 vil leveres med Pro Beton Grey 60x60 gulv og vegg, Pro Beton Dark Grey mosaikk 5x5 gulv dusj og Pro Beton
Grey 30 cm bred remse mosaikk 5x5 bak blandebatteriet. Fliser fra Modena.
• Bad 2 vil leveres med Pro Beton beige med 60x60 flis på vegg og gulv, med Pro Beton stavmosaikk på langvegg i dusj
og Pro Beton mosaikk 5x5 i gulv dusj.
• Vinterhagen vil ha Pro Stone Antracite 60x60 fliser på gulv.
• Gulv i leiligheten forutenom entre, vinterhage, bad og vaskerom, vil være parkettgulv Eik Antium, 1 stavs.
• Skyvedør til bad 1 og bad 2 med lås.
• Pro stone Dark Grey flis 30x60 fliser i entre, og Pro stone Grey flis på vaskerom
• Vegger og tak med gips i farge bomull (hvit) med Standard listverk tak, vindu, hjørner.
• Kari kompakt dører – se profil på Bygg1.no.
• Leiligheten leveres med spotter i tak på bad, stuer, vinterhage, entre.
• En vegg pr. stue vil ha en kontrastfarge. Vegger i vinterhage vil ha en jordfarge.
Forutenom overnevnte liste, vil leiligheten i utgangspunktet leveres ihht. leveransebeskrivelsen for prosjektet.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 3 405 kvm, Eierform: Fellestomt

Reguleringsplan

Gjeldende reguleringsplan:

Reguleringsplan for Nyre, Nyrefeltet 1. byggesteg detaljregulering (planid: 1235 09024).

Reguleringsformål: Bustader i blokk

Prisantydning

9 990 000,- (Fast pris)

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Solgt ihht. bustadoppføringsloven

Eiendommen selges ihht bustadoppføringsloven og dens bestemmelser om garanti og sikring av innbetalte midler. Kjøpesummen vil ikke overføres før oppgjørsavdelingen har mottatt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse eller nødvendige garantier.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra tegningsgrunnlag.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på eiendommens hjemmeside for å registrere budet elektronisk. Alternativt kan man bruke budskjema som man finner inne i salgsoppgaven.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Dokumenter

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 07.05.2021 10:26. Saksnr. 16-21-9002