Eiendom

Velkommen til Nyrefeltet! To flotte eneboligtomter med nydelig utsikt og gode solforhold! (BE-5) - Presentert av Strilamegleren v/ Lars Fredrik Birkaas
Velkommen til Nyrefeltet! To flotte eneboligtomter med nydelig utsikt og gode solforhold! (BE-5) - Presentert av Strilamegleren v/ Lars Fredrik Birkaas
Her har man en vestvendt beliggenhet med nydelig utsikt mot Vangsvatnet i sør og Lønahorgi i nord.
Her har man en vestvendt beliggenhet med nydelig utsikt mot Vangsvatnet i sør og Lønahorgi i nord.
Korte avstander til en rekke fine tur- og rekreasjonsmuligheter.
Korte avstander til en rekke fine tur- og rekreasjonsmuligheter.
Fra eiendommen er det gangavstand til Voss sentrum hvor man finner det meste av hverdagslige servicetilbud.
Fra eiendommen er det gangavstand til Voss sentrum hvor man finner det meste av hverdagslige servicetilbud.
Vakre Voss!
Vakre Voss!
Lønahorgi i nordlig retning.
Lønahorgi i nordlig retning.
Tomtene er skrående, og det er tillat oppføring av enebolig på to etasjer pluss kjeller.
Tomtene er skrående, og det er tillat oppføring av enebolig på to etasjer pluss kjeller.
Nærliggende boligområde fremstår som rolig og barnevennlig.
Nærliggende boligområde fremstår som rolig og barnevennlig.
Tomtene er en del av en større reguleringsplan. Her vil alt bli nytt og modere.
Tomtene er en del av en større reguleringsplan. Her vil alt bli nytt og modere.
Tomtene er ikke fradelt på nåværende tidspunkt. Oppmerkingen er en illustrasjon som viser ca. tomtegrenser. Avvik kan forekomme.
Tomtene er ikke fradelt på nåværende tidspunkt. Oppmerkingen er en illustrasjon som viser ca. tomtegrenser. Avvik kan forekomme.
Området hvor tomtene ligger, sett fra vest.
Området hvor tomtene ligger, sett fra vest.
Utklipp fra plankart. Tomtene er markert i rødt.
Utklipp fra plankart. Tomtene er markert i rødt.
Illustrasjonsplan
Illustrasjonsplan

Vestland
To eneboligtomter - Nyrefeltet (BE-5)

Prisantydning
Kr 2 600 000

Eierform Selveier
Boligtype Boligtomt
Tomteareal 820m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til To eneboligtomter - Nyrefeltet (BE-5)

To tomter i Nyrefeltet

Matrikkel

Gnr. 195 bnr. 46 i Voss kommune

Tomtene er ikke fradelt og derfor ikke opprettet som egen matrikkelenhet.
De aktuelle tomtene vil fradeles eksisterende eiendom, og videre overskjøtes til kjøperne.

Beliggenhet, adkomst

To eneboligtomter med svært attraktiv beliggenhet, sentralt på Voss.

Fra tomtene har man nydelig utsikt mot Vangsvatnet i sør og Lønahorgi i nord. Videre har man utsikt mot Vossevangen på andre siden av elven Vosso, og man vil ha gode lysforhold hele året. Gangavstand til Voss sentrum, hvor man finner det meste av hverdagslige servicetilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Tomtene vil ha følgende areal:
• BE5-2 vil ha et areal på ca. 615 kvm.
• BE5-3 vil ha et areal på ca. 820 kvm.

Tomtenes plassering er markert i terrenget, området kan fritt besiktig.

Salgsoppgaven kan leses i Flip-page format, ved bruk av følgende link: https://epaper.webtopsolutions.com/2021/144686/

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 05.05.2021 15:36. Saksnr. 16-21-9000