DIN LOKALMEGLER

DIN LOKALMEGLER

En eiendomsmegler må være tilpasningsdyktig og se hver enkelt kunde sitt individuelle behov.

Med vår brede kompetanse og erfaring er vi godt egnet til å se potensialet i akkurat din eiendom, uavhengig av hvor den måtte være lokalisert.
Vi i Strilamegleren har stor tro på at fornøyde kunder er den aller beste markedsføringen, derfor har vi som målsetning å alltid overgå kundens forventninger. Vi utfører vårt arbeid med stolthet.

OM STRILAMEGLEREN

HVORFOR HETER VI STRILAMEGLEREN?

Det er flere årsaker til dette, men hovedgrunnen er at vi liker det som strilen står for. Strilen er for oss en som står for:
– Ærlighet
– Kvalitet
– Hardt arbeid

Videre er vi det eneste meglerkontoret som har fast kontorsted på Osterøy. Det er fra Osterøy at man finner en av de første skrevne kilder som bruker begrepet stril. Dette fra en ukjent forfatter i 1723. Skrivet sikter mot:
«at beskrive de her i Bergenshuus Lehn og udi Osterfjordens bosiddende Striler, deris Optugtelse, Sprog, Klædesdragt, Arbeid, Skick och Ceremoniel».

HISTORISK SAMMENHENG

Ordet stril var opprinnelig en betegnelse som ble gitt til bøndene og fiskerne fra områdene utenfor Bergen som kom inn til Bergen for å selge fisk og grønsaker. En tidlig definisjon på stril var derfor «det folket som kan ro til Bergen på en dag».

I begynnelsen ble nok strilene sett litt ned på av den
Bergenske «elite». Denne stigmaen endret seg imidlertid og i nyere tider har uttrykket fått en annen klang. Folk fra «strilelandet» assosierer nå positive egenskaper til det å være stril, og det med rette.

KONTAKT OSS